Upernavimmiut.dk

2014-mi pisut - Sket i 2014

1. februar 2014

Ukiortaarsiorlunilu seqinersiorneq ingerlanneqarpoq 1 februar Foreningengården-imi Skanderborg-imi. Naak inuit katillungit 11 aggersinnaajunnaarlutik nalunaaraluit annerusumik sila peqqutingalungu, ullup ingerlanerani katillungit inuit 48 takkupput. Taakkulu nuannisaqaat. Nal. 15 siulittaasoq tikilluaqqusillunilu ullup ingerlanissaa ilisimatitsissutingaa. Tikilluaqqusinerup kingorna banko-rtoqarpoq. Banko-mi eqqungassat tunissutit imatut tunisisoqarsimavoq.: Sanimut (1 række) banko-rtut eqqungasai Benigne B Gadegård-imik tunissutaapput katillungit pingasut. (3 x 1 række) taava kort ulikkaarlungu eqqungassat marluk Sebylle-miik tunissutaapput katillungit mitit sisamat (fuld plade x 2) atortussaalu peqatigiiffimmiik. Hovedgevinst qilaluamineq Aggathe-miik mattamineq Kaati-miik ingallunilu atortussai kaffe, the, kage-llu peqatigiiffimmiik.  Banko-rtut saniliisa talerpimmi issiasut akissarsiassaat tunissutigineqarput Kaalammiik.

Bankorneq piareermat erinarsorluni unammisoqarpoq. Tassani inuit marlukkaarlutik erinarsoqatigiittut unammipput hold-illu arfineq marluullutik. Hold-it atii erinarsungaallu  aajuku.:

Eqqerlermiit (Signe aamma Kaali): Naasunnguatut illit

Koorunnguarmiit ( Sara aamma Mina): Tassuunaqqunnerit tamaasa

Andrea aamma Kuuna : Pinngortitarsuaq

Aappilattoq (Kaalaaraq aamma Cecilie ikiortingalungu Aggathe): Naasumik, naasumik

Aapakaat (HC aamma Finn): Monkey´s song

Makkakkormiut (Sebylle aamma Jensine): Silarput nuannarivissorpara

Arsummiut ( Kathrine aamma Ajaku. Arsummioq avanersuarmiorlu): Eqqisisinnga aait

Taakkunani Bronce-nnapput Makkakkormiut. Sølv-innapput Arsummiut Guld-innallutillu Aapakaat. Immikkut akissarsitinneqarput Aappilattoq.

Unnukkut nereqatigiinnermi nerisatta ilangaat mattak, qilaluamineq agguararnikoq suaasalerlungu. Unnuk assingiingitsunik aliikkusersoqatigiinnertalinnik ingerlanneqarpoq soorlu erinarsoqattaarneq, mitaartut assigisaallu. Immikkut qujavungut Kalaallit Peqatigiit Kattuata INUIT qaaqqusissuterput tingulluarlungu aallartitaqarmata. Kathrine aamma Beathe qujanaq takkussinnaangassi. Immikut aamma qujaffingissavangut banko-mi eqqungassanik tunisisimasut taavalu kaagit bolle-nillu tunisisimasoq.: Sebylle, Aggathe, Kaati, Karen, Lena aamma Benigne qujanaq tunissutissinnut. Kaali Jan-ilu qujanaq ikiuulluarnissinnut. Naak sila ajulaaraluaq takkussinnaasimangassi qujavungut neriuppungut nuannisarluarsimassasusi.

Vi holdt nytårs- og solfest 1. februar i Foreningengården i Skanderborg. Selvom 11 har meldt afbud især grundet vejret har der i løbet af dagen været 48 fremmødte tilsammen. De fremmødte havde det hyggeligt. kl. 15 bød formanden velkommen og informerede om dagens program. Derefter var det banko og præmierne til banko var doneret og donationerne var fordelt således.: til alle 1 række bankopræmie var gaverne fra Benigne B. Gadegård, 2x fuld plade 2 edderfugle fra Sebylle (ialt 4 edderfugle) samt ingredienser fra foreningen. Til hovedgevinst doneret hvalkød af Aggathe, mattak fra Kaati og ingredienser samt kaffe, the og kager fra foreningen, alle sidegevinster doneret fra Karen. Efter banko var der sangkonkurrence, der blev 7 hold med 2 sangere hver og holdene var således.:

Eqqerlermiit (Signe og Karl).: Naasunnguatut illit

Koorunnguarmiit (Sara og Mina): Tassuunnaqqunnerit tamaasa.

Andrea og Kuuna.: Pinngortitarsuaq

Aappilattoq (Karen og Cecilie): Naasumik, naasumik

Aapakaat (HC og Finn): Monkey-song

Makkakkormiut (Sebylle og Jensine) Silarput nuannarivissorpara

Arsummiut (Kathrine og Ajaku. En fra Arsuk og en fra Thule): Eqqissisinga aait

Bronce gik til Makkakkormiut, Sølv til Arsummiut og Guld til Aapakaat. Aappilattoq fik trøstepræmie.

Til fællesspisning/aftensmad fik vi bl.a. mattak, hval småkød med suaasat. Aftenen forløb med forskellige underholdning såsom fællessange, udklædning med mere. Tak til Fællesforeningen INUIT har modtaget vores invitation og sendt 2 repræsentanter Kathrine og Beathe tak for at I vil deltage. Tak til Sebylle, Aggathe, Karen og Benigne for jeres gaver/donationer til banko tak til Lena for kage og boller, tak til Karl og Jan for hjælpen. Tak til alle fremmødte for at nå frem og deltage i festen selvom der er blivet varslet dårligtvejr, vi håber at I har haft en hyggeligt dag.

Ataatsimeersuarneq aasarsiornerlu - Generalforsamling og sommerfest

Peqatigiiffik Upernavimmiut.dk ataatsimeersuarpoq asaanerani naapeqatigiinnertalimmik arfiningorneq

d. 7. juni 2014 Odense-mi Bredagerløkken fælleshus-iani. Matut ammarput nal 13. Ataatsimeersuarneq aallartippoq nal 15.

Inuit takkussuuterusaarput ataatsimeersuarnissarlu utaqqillungu silami issiaqatigiillutik erinarsoqattaarlutik kaffe-sorujuunguaq

Ataatsimeersuarneq aallartinnginnerani siulittaasup tikilluaqqusilluni oqaaseqareermat ilaasortat kingullermi naapinnitsinniik peerussimasut Bendt Løvstrøm Kristiansen aamma Jens Ejner Nielsen 1 minut nipaallisimanikkut eqqaaniarneqarput.

Ataatsimeersuarneq aallartimmat naak ilaasortaanngitsoq peqataasut amerlalaaraluit ilaasortat taasisinnaatitaasut amerlavallaanngillat kisiannili naammallutik ataatsimeersuartoqarnissaanik, ataatsimeersuarnerullu ingerlanerani inuit suli taakussuukkami ajungitsunik ataatsimeersuarneq ingerlavoq.

Ataatsimeersuarnermi qinersisussaangatta siulittaasumik, siulersuisunut ilaasortanik marlunnik taavalu kukkunersiuvisumik. Siulittaasoq Kaati Jacobsen qininngassanngorteqqinngikkaluaq ataatsimiittuniik piumaffingineqarnini tunngavingalungu akuersimmat siulittaasutut qineqqinneqarluni ingerlaannarpoq. Allatsi Karen Nielsen taavallu siulersuisunut ilaasortaq Sebylle Hjort qininngassanngorteqqinngillat, taarserlungillu qinerneqarput Anine M. Pedersen aamma Tabitha Kristensen siulersuisunut iserlutik, inissititsernermilu Anine allatsinngorpoq Tabitha-lu siulersuisunut ilaasortatut inissilluni. Kukkunersiuvisutta Kuuna Søndergaard piffissaaleqinini peqqutingalungu tunuarnerata kingunerisaanik kukkunersiuvisutut qinerneqarpoq Andreas Madsen sinniisussaatullu AneMarie Kleemann qinerneqarluni. Qiningaasut pilluaqquangut sulilluarnissaannillu kissaallungit.

Aningaaserisoq Aggathe Nielsen ukiumoortumik naatsorsuutinik saqqummiussivoq. Takuneqarsinnaavorlu peqatigiiffik qujanartorsuarmik 2013-mi sinneqartooruteqarsimasoq.

Ataatsimeersuarneq naggaserlungu HC Hjort qutsavingineqarpoq ikiorsinnaasimammatsingut. Kukkunersiuvisutta Kalaallit Nunaanniinni peqqutingalungu naatsorsuutit kukkunersiorsinnaanngimmangit Kalaallit Nordjylland-imi peqatigiiffiata Sapangaq kukkunersiuvisua piumaffingingatsingu ikiorsinnaaneraatingut akuersaarsimammat immikkut qutsavingineqarluni købmandskurv-innapooq, saniatingut aamma naasunik tunissuteqarfingineqarpoq Sofie Rasmussen 60-liinikuummat.

Ataatsimeersuarneq naammassimmat kage-llu unammissutaasut misilinneqannginneranni peqatigiiffiup erinarsoqatigiivisa ilamininnguit tusaarnaatitsipput.

Kage-nik unammillertuni ataasiakkaat nassarmata tamarmik akissarsipput. Anna Kristiansen lagkage-liorsimalluni, Juliane Pedersen kringle-liorsimalluni mamarsaatingineqavipput taakku.

Ataatsimoorlutik assilissipput kaffe-suutereernerup kingorna. Lena uvinilu ingapput. Puisip neqaa suaasalerlungu taavalu grill-ikkat assingiingitsunik akuutissallit, mamavissut.

Siulersuisunut ilaasortaasimasoq ukiuni marlunni Sebylle Hjort, siulersuisunut ilaasortaasimasoq allatsitullu ingerlasimasoq ukiut pingasut qiningaaffimmini Karen Nielsen immikkut qutsavingaavut siulersuisunut sulilluarsimanerannut.

Unnukkut aliikkusersuinermi ballondans-ertoqarlunilu paggattoqarlunilu assingiingitsunik sammisaqartitsisoqarpoq, soorlu amerikansk lotteri-nik tuniniaasoqarluni. Tassani immikkut qutsavingissavangut Kristian Kleemann  qititsitsilluni nipilersorlunilu erinarsorneranut Uthilie Løvstrøm peqatingalunguttaaq, Lida-mut qujanaq ini atungarput attartorsinnaammangu grill-imillu atukkiinninnut, Peter Pavia aamma qutsavingaarput grill-mik atukkersimammatsingut.

Ullup ingerlanerani katillungu inuit 47 tungaanoortut aggiapput. Qujanaq aggersimanissinnut. Immikkut qujanaq Kira Sørensen aamma Kristine qujanaq ikiuussinnaangassi.

Foreningen Upernavimmiut.dk afholdt generalforsamling og sommerfest lørdag d. 7. juni 2014 i Bredagerløkkens fælleshus i Odense. Dørene åbnes kl. 13 og generalforsamling starter kl. 15.

Medens man venter på generalforsamling hvor folk ankom lidt efter lidt brugte man ventetiden med sang og kaffe.

Inden generalforsamling og efter formandens velkomst tale blev afdøde medlemmer Bendt Løvstrøm Kristiansen samt Jens Ejner Nielsen mindet med 1 minuts stilhed.

Da generalforsamling startede var der ikke mange stemmeberettigede medlemmer der deltog men lige nok til at man kan afholde generalforsamling, men i løbet af mødet kom der flere medlemmer og mødet gik fint.

Ved generalforsamlingen skulle vi vælge formand, 2 bestyrelsesmedlemmer samt revisor. Formand Kaati Jacobsen som ellers ikke stille op til valg, men fortsatte som formand efter anmodning fra de forsamlede. Sekretær Karen Nielsen og bestyrelsesmedlem Sebylle Hjort ikke stillede op igen, i stedet blev Anine M Pedersen og Tabitha Kristensen valgt ind i bestyrelsen. Efter konstituering blev Anine sekretær og Tabitha bestyrelsesmedlem. Da vores revisor Kuuna Søndergaard havde valgt at trække sig grundet manglende tid blev Andreas Madsen valgt ind som revisor og AneMarie Kleemann som revisorsuppleant. Tillykke til de nyvalgte og vi ønsker dem god arbejdslyst.

Kasserer Aggathe Nielsen fremlagte revideret regnskab som viste at foreningen havde haft overskud i 2013. Dejligt.

Som afslutning på generalforsamling takkede bestyrelsen HC Hjort for hans hjælp med en købmandskurv, HC Hjort som er revisor for Nordjyllands grønlandske forening Sapangaq hjalp os med revidering af regnskabet da vores revisor ophold sig i Grønland og ikke kunne revidere regnskabet. Sofie Rasmussen fik også blomster som opmærksomhed i anledning af sin rund fødselsdag.

Efter generalforsamling og inden man smagte kagerne fra kagekonkurrencen underholdt foreningens sangkor.

Kagekonkurrencen var der kun enkelte der deltog. Anna Kristiansen havde lagkager med og Juliane Pedersen havde bagt kringle. Begge meget velsmagende og tak for kagerne.

Fællesfoto blev taget efter kaffe-mik. Lena og hendes mand Andreas lavede mad, hvor vi fik sælkød med suaasat og grillmad med forskellige tilbehør.

Særlig tak til tidligere bestyrelsesmedlem Sebylle Hjort som var i bestyrelsen i 2 år og tidligere bestyrelsesmedlem og som også har fungeret som sekretær i 3 år Karen Nielsen for jeres gode arbejde i bestyrelsen.

Underholdning om aftenen var lidt af en blanding såsom ballondans, paggak og salg af amerikansk lotteri. Særlig tak til Kristian Kari Kleemann og Uthilie Løvstrøm for at de kunne spille op til dans, tak til Lida for at hun kunne leje lokalet samt låne os sin grill og tak til Peter Pavia for lån af grill.

De kom sådan rund regnet ca. 47 i dagens løb, tak for jeres fremmøde, tak til Kira Sørensen og Kristine for deres hjælp.

Ukiaanerani naapinneq juullerpalaarnertalik. /Efterårssammenkomst med lidt julehygge.

Ippassaq Foreningengården-ip inimik marloriaammik attartortitsisimanera peqqutingalungu Peqatigiiffik Upernavimmiut.dk inimik allamik 1-mik iluani ujaasisariaqarsimavoq naak Foreningengården ukioq ataaseq sioqqullungu inniminnereersimangaluarlutingu. Taamaammat naapinneq inimik ujaasipallannerup kingunerisaanik Virringhus-imi ingerlanneqarpoq. Aggerniarlutik nalunaarsimasut sianerfingalungit, sms-erfingalungit facebook-ikkullu nalunaarfingaavut piffissaq sivikitsoq ulapipallalluta. Aamma Foreningengården-ip silataani allangarsiisoqarpoq takkuttut sumut ingerlaqqissanersut. Biileqangitsullu aaneqarsinnaasut peqatigiiffiup tlf-anut sianerunik.

Taamaakkaluaq naapinneq nuannersorsuarmik ingerlanneqarpoq immikkut ittumik tunissutisilluta akeqanngimik Nikolaj Løvstrøm nipilersorami nuanneqisumik.

Kaffe-suunnerup nalaani Andreas oqaaseqarpoq siulittaasumik inuttut malersungaaneranut tamannalu pissutingalungu siulittaasutut sulinngikkallarnera oqaaseqarfingalungu. Kingunerani siulittaasup tullia siulittaasutit atuukkallartoq Lena Madsen tikilluaqqusivoq ullullu ingerlanissaa nalunaarutingalungu, oqalungiarnermi naggataangut ilisimatitsissutingaa siulittaasup eqqarsarfeqarnini 1 januarimut aaliangersimangaluarlungu tamanna taamaatiinnarlungu 1 novemberimiik uteqqittoq siulittaasutit. Siulittaasuungallartoq oqaaseqareermat immikkut apeqquteqarsimasut nassuiaanissaminnik Ålborg-imi peqatigiiffiliorsimanerminnik saqqummiussipput peqatigiiffiup siulittaasuaq Debora Henriksen aningaaserisuallu Juaanna Pedersen. Kaffe-suunnerup nalaani allanik aliikkusersuinernik akunniliinnartarlungu Nikolaj Løvstrøm nipilersorpoq nuannisaatigineqaqaluni. Kaffisuunneq naammassimmaat ujarlertitsisoqarpoq silami toqqortanik akissarsiassartalinnik. Ualikkut ullup ingerlanerani tunissutisiarineqarsimasut akitsorterunneqarput isertitsilluaataasumik saniatingullu Marie qilaatersorluni tusarnaartitsivoq aammaataaq nuannivissumik. Aamma ullorialiorluni unammisitsisoqarpoq pingasullu makinneqarlutik akissarsillutik.

Foreningengården-mut takkukkaluarsimasunut kisiannili Virringhus-imut ingerlaqqissimangitsunut utoqqatsinarpoq asuli ingerlasimappata, takkuttunullu qujavungut aamma nuannersutut tingummassuk. 

Ulloq aallartinnerlukkaluarluni nuannivimmik ingerlallunilu naggaserneqarpoq. Ukiormanna naapittarnitsinnut tamanut qujavungut, ukiup tulliani takoqqissaangut.

Grundet dobbelt booking fra Foreningengårdens side måtte Upernavimmiut.dk i går i hast og inden for 1 time og i samarbejde med Foreningengården finde en anden lokale, selvom Foreningen havde bestilt lokalet allerede for 1 år siden. Derfor blev efterårsfesten med julehygge holdt i Virringhus. I løbet af kort tid og i hast havde vi ringet, sendt sms til de tilmeldte som vi havde tlf. nr. på og satte den nye adresse på vores facebookside vedr. ændringerne af stedet. Der blev også sat en seddel udenfor Foreningengården så ingen skal møde op forgæves, til dem der ikke selv var i bil var der mulighed for at ringe til foreningens tlf. så man kan blive hentet ved Foreningengården.

På trods af det hele var dagen meget vellykket hvor Nikolaj Løvstrøm spille op til dans som gave og uden honorar.

 Under kaffe-mik holdt Andreas tale vedrørende personlig chikane af formanden osom var grundet til formandens orlov. Bagefter byd fungerende formand Lena Madsen velkommen og fortalt lidt om dagens program, til slut fortalt hun at formanden vender tilbage dags dato pr. 1. november istedet for som ellers planlagt 1 januar. Efter velkomsttalen informerede 2 repræsentanter for en nydannet forening i Ålborg, deres formand Debora Henriksen og deres kasserer Juaanna Pedersen. Under kaffe-mik med pause under andre planlagte underholdning spillede som sagt Nikolaj Løvstrøm op til dans til stor glæde for fremmødte. Efter kaffemik ledte man efter gemte ting som havde præmie og derefter var der auktion af donerede ting som bragte en god beløb til foreningen. Marie underholdt også med trommedans til stor fornøjelse. Der blev også afholdt juleklip konkurrence hvor man trak 3 vindere.

Til dem der måske mødte op til Foreningengården og ikke tog videre til Virringhus er det meget beklageligt, til dem som mødte op og tog ændringen som en oplevelse tak for jeres fremmøde.

Selvom dagen startede meget skidt så blev det alligevel en meget hyggeligt dag til det sidste vores sidste møde for i år. Vi håber at I også i det nye år vil komme til vores arrangementer.