Upernavimmiut.dk

Ini sumiiffissaq suli piareersarani. 
Stedet hvor festen skal holden inden bordene blev stillet op.
Ini sumiiffissaq suli piareersarani. Stedet hvor festen skal holden inden bordene blev stillet op.
nerrivilioreerluni
efter borddækning
nerrivilioreerluni efter borddækning
Nerriviit atii, iluaniipput nerrivikkaartumik sulerinissaat.
Bordnavne indeni står hvad de forskellige skal lave i hvert bord.
Nerriviit atii, iluaniipput nerrivikkaartumik sulerinissaat. Bordnavne indeni står hvad de forskellige skal lave i hvert bord.
Tuniniakkat ilaa.
Nogle af de ting vi havde til salg
Tuniniakkat ilaa. Nogle af de ting vi havde til salg
kaffisuunnermi kalaallit kaagi, søsterkage, lagkage.
kaffisuunnermi kalaallit kaagi, søsterkage, lagkage.
Inuit isaalerput. immaqa qiullutik.
Folk begynder at komme. Måske frøs de lidt.
Inuit isaalerput. immaqa qiullutik. Folk begynder at komme. Måske frøs de lidt.
Hanne, Lena.
Hanne, Lena.
Judithe Thomsen iterlanngavarmeeq. tunuani Bendt
Judithe Thomsen iterlanngavarmeeq. tunuani Bendt
Nakorsangooq Muusip ernera taavalu Peter Pavia
Nakorsangooq Muusip ernera taavalu Peter Pavia
Ole, Paaliit
Ole, Paaliit
Evi, Randi, Sara
Evi, Randi, Sara
Sebylle, Hanne
Sebylle, Hanne
Mette-Marie, Lena
Mette-Marie, Lena
Steven, Sigen, Inge
Steven, Sigen, Inge
Aningaaserisoq Lida akileraatitsivoq. Lida, HC-lu
Aningaaserisoq Lida akileraatitsivoq. Lida, HC-lu
Kaffisuunnerup nalaani
Kaffisuunnerup nalaani
Judithe, Bendt
Judithe, Bendt
Louise
Louise
Mette-Marie, Duda, Ronni
Mette-Marie, Duda, Ronni
Lida, Duda, Ole
Lida, Duda, Ole
Jari-p angajoqqaavi
Jari-p angajoqqaavi
Jari
Jari
Signe, Inge
Signe, Inge
Paaliit
Paaliit
nakorsap ernera(atia eqqaamanngilara), Hanne, Kaalaaraq
nakorsap ernera(atia eqqaamanngilara), Hanne, Kaalaaraq
Banko-lerput Judithe, Bendt
Banko-lerput Judithe, Bendt
Anna, Louise
Anna, Louise
Signe, Sofie
Signe, Sofie
Juaanna
Juaanna
Unnukkut nerisassat. Tuttu quttoraa siataq, flødekartoftler, waldorffsalat, brød.
Unnukkut nerisassat. Tuttu quttoraa siataq, flødekartoftler, waldorffsalat, brød.
Umimmap neqaanik suppe. Moskusoksesuppe
Umimmap neqaanik suppe. Moskusoksesuppe
suaasat
suaasat
Imeruersaatit assingiingitsut tuniniakkat
Forskellige drikkevarer som vi har til salg den dag.
Imeruersaatit assingiingitsut tuniniakkat Forskellige drikkevarer som vi har til salg den dag.
Nerrivikkaartumik aliikkusersuinermi. kalattut qitillutik unammilerput Sara. Randi
Nerrivikkaartumik aliikkusersuinermi. kalattut qitillutik unammilerput Sara. Randi
Saqisaamik unammipput Sara. Randi, Sebylle aamma Evi, nerriveqatai perusunnginnamik.
Saqisaamik unammipput Sara. Randi, Sebylle aamma Evi, nerriveqatai perusunnginnamik.
akissarsititsisussat. Lida. Kira
akissarsititsisussat. Lida. Kira
Ajungaapput Sara Randi-lu
Ajungaapput Sara Randi-lu
Aliikkutarsuit isiinnaqaaq. Nerrivikkaartumik aliikkusersuinermi mitaartut. Paaliit. Lena. Signe. Sofie. Kira. ilai atisassaarukkamik uniinnarput.
Aliikkutarsuit isiinnaqaaq. Nerrivikkaartumik aliikkusersuinermi mitaartut. Paaliit. Lena. Signe. Sofie. Kira. ilai atisassaarukkamik uniinnarput.
Lena mitaallaqqinnersaalluni nr. 1-ungami quttasertoq
Lena mitaallaqqinnersaalluni nr. 1-ungami quttasertoq
nr. 2 sofie
nr. 2 sofie
Nerrivikkaartumi aliikkusersuinermi iterlannguaq-mi nerrivillit seqernup qungujulluni alanngaarlungu atorniaraat. Anna, Juaanna. Judithe, Kaati, Kaalaaraq aamma Louise
Nerrivikkaartumi aliikkusersuinermi iterlannguaq-mi nerrivillit seqernup qungujulluni alanngaarlungu atorniaraat. Anna, Juaanna. Judithe, Kaati, Kaalaaraq aamma Louise
taamarsuaq erinarsoramik sunaaffa vers ataaseq marloriarneramikku.
taamarsuaq erinarsoramik sunaaffa vers ataaseq marloriarneramikku.
Anna. Juaanna
Anna. Juaanna
Kaati Kaalaaraq. Louise
Kaati Kaalaaraq. Louise
Jensine iterlannguaq-mi issiasut imeruersaatissaanik tuninerpoq (immaqa erinangissaatissaat? )
Jensine iterlannguaq-mi issiasut imeruersaatissaanik tuninerpoq (immaqa erinangissaatissaat? )
Kira mitaartoq.
Kira mitaartoq.
Dessert Lena-p tunissutaa iluani eqqungassartalik, eqquisoq akissarsivoq kr. 100,-
Dessert Lena-p tunissutaa iluani eqqungassartalik, eqquisoq akissarsivoq kr. 100,-
Jensine, Hanne-lu akitsorterisitsisut. Inuit ikimmata sinneri aasamut toqqorneqarput.
Jensine, Hanne-lu akitsorterisitsisut. Inuit ikimmata sinneri aasamut toqqorneqarput.
aajuku aamma akitsorterinermi ikiuuttut. Ronni, Kira, Lida Hanne
aajuku aamma akitsorterinermi ikiuuttut. Ronni, Kira, Lida Hanne
Assit qanganitsat Upernavimmeersut Peter Pavia-mik tunissutisiai peqatigiiffiup aningaasarsiniutissatut atungassat Tak for billederne
Assit qanganitsat Upernavimmeersut Peter Pavia-mik tunissutisiai peqatigiiffiup aningaasarsiniutissatut atungassat Tak for billederne
Kaalaaraq, Sara.
Kaalaaraq, Sara.
Banko-rtut
Banko-rtut
Sebylle, HC
Sebylle, HC
Juaanna, Sofie
Juaanna, Sofie
Lena mitaallaqqi nr. 1
Lena mitaallaqqi nr. 1
Banko-mut piareersartut. Jensine, Andreas. Ronni, Steven aamma Ole
Banko-mut piareersartut. Jensine, Andreas. Ronni, Steven aamma Ole
Banko-rtitsisoq Andreas
Banko-rtitsisoq Andreas

Assit ullup ingerlani assilisaasimasut. Inuit peqataasut tamakkerlungit assilingunannginnakkit, Upernavimmiut facebook-imi Lida, Duda, Sebylle-lu kammangingunnik aamma taakku assiutaat takuneqarsinnaapput.Billeder taget i løbet af dagen. Jeg tror ikke at jeg har taget billeder af alle deltagere, hvis nogle fra Upernavik er venner med Lida, Duda og Sebylle i facebook kan man også se billeder der.