Upernavimmiut.dk

Foreningen dannes

Foreningen Upernavimmiut.dk dannes

SKET FØR FORENINGEN BLEV STIFTET.

Fraflyttere til dk fra Upernavik og omegn blev inviteret til fest af Vera Birch og Lida Sørensen i Odense den 21. april 2007. 

Den dag under selve festen blev deltagerne enige om, at dette samvær ikke skulle være den første og den sidste, derfor blev forsamlingen enige om at nedsætte en arbejdsgruppe. Konkret blev enkelte udpeget til deltagelse i arbejdsgruppen og arbejdsgruppen blev nedsat. Arbejdsgruppens eneste opgave var; at undersøge mulighederne om man skal oprette en klub eller om man skal arrangere sammenkomster regionsvis.

Det var så arbejdsgruppens opgave; undersøge mulighederne og ikke andet.         

Udpeget til arbejdsgruppen blev:

Benigne (Kuuna) Søndergaard, Grethe (Naja) Baumgarten, Johanne (Juaanna) Pedersen, Agathe (Kaati) Jacobsen, Bent Løvstrøm Kristiansen, Lena Madsen.

FORENINGEN UPERNAVIMMIUT.DK 

Efter endt undersøgelse blev medlemmer i arbejdsgruppen enige om at arbej de videre med sagen og vil stifte en forening.

Der blev udarbejdede komplet forslag til vedtægter for foreningen, oprettet en foreningsbankkonto til foreningen og fik lavet forhåndsaftale med banken med girokort trykning, indhentede info fra Virk vedr. CVR og fra Skat vedr. skattepligt m.m. samt stod for det øvrige forberedelser til stiftende generalforsamling. Arbejdsgruppens arbejde blev afsluttet ved møde den 2. juni 2007 i Fredericia og målet var at stifte en forening med navn.: Upernavimmiut.dk og konklusionen var at der skal indkaldes til stiftende generalforsamling. Der blev også lavet hjemmeside til foreningen under navnet Upernavimmiut.dk

Efter indkaldelse til møde til evt. interesserede som fremtidige medlemmer blev den 3. nov. 07 der holdt fest hvor der samtidig afholdes stiftende generalforsamling i Fredericia hvor den komplette udarbejdet forslag til foreningens vedtægt blandt andet blev vedtaget. Under stiftende generalforsamling vedtages, at datoen 2. juni 2007, skal bruges som dagen for foreningens stiftelse.

Til bestyrelsen blev valgt:

Benigne Kuuna Søndergaard Siulittaasoq/Formand.              

Grethe Baumgarten siulittaasup tullia/næstformand.         

Johanne Pedersen Aningaaserisoq/Kasserer.                            

Agathe Kaati Jacobsen allatsi/sekretær.                                      

Bendt Løvstrøm Kristiansen / il aasortaq/bestyrelsesmedlem.            

Lena Madsen sinniisussaq / Suppleant.

Disse er sammenfaldende med medlemmer i arbejdsgruppen, som arbejdede med den komplette grundlag for stiftelse af Foreningen Upernavimmiut.dk og var også den første bestyrelse for foreningen.

Kaati, Naja, Juaanna, Kuuna, Liina