Upernavimmiut.dk

Bestyrelse inissitsitsernera/Fordeling af bestyrelsesposterne

Bestyrelse 2022

Ataatsimeersuarnermi 4. juni 2022 siulersuisunut qinersinermi uku qiningaapput.:

Siulittaasoq Agathe Kaati Jacobsen qiningaaqqippoq ukiuni 2-ni atuuttussamik. Siulersuisunut iserput Rebekka Kleemann aamma Rachel Høeg Jørgensen qiningaaqqipput ukiuni 2-ni atuuttussamik.

Ved ordinær generalforsamling 4. juni 2022 er følgende valgt ind i bestyrelsen:

Formand Agathe Kaati Jacobsen blev blev genvalgt for 2-årig periode, nyvalgte i bestyrelsen er Rebekka Kleemann og Rachel Høeg Jørgensen for 2-årig periode.

Siulittaasoq/formand Agathe Kaati Jacobsen.

Agathe Kaati Jacobsen

Kaati siullermik qiningaavoq 2007-mi peqatigiiffimmillu pilersitseqataalluni. Juni 2007-miik nov. 2010-mi peqquteqavissumik tuniarnissami tungaanut allattaasimavoq.

immikkut ittumik ataatsimeersuarnermi okt. 2011-mi siulittaasutut qinerneqarpoq 2018-milu ataatsimeersuarnermi qiningassanngorteqqinnginnami tungaanut siulittaasuulluni.

juni 2019-mi siulittaasutut qinerneqarluni. 2022-mi qiningaaqqilluni.

2022-mi qinersinermi katillungu siulersuisuniippoq ukiut 13 taakkunani katillungu ukiut 10 siulittaasuulluni.

Agathe Kaati Jacobsen

Kaati var med til at stifte foreningen og blev valgt ind første gang i 2007. Fra juni 2007 til og med nov. 2010 hvor hun trak sig tilbage i utide grundet personlige årsager virkede hun som sekretær.

Hun blev valgt ind som formand okt. 2011 ved ekstra ordinær generalforsamling og virkede som sådan indtil ordinær generalforsamling i 2018 hvor hun ikke stillede op igen.

Juni 2019 blev hun valgt ind som formand. Hun blev genvalgt i 2022.

Ved valget i 2022 har hun sammenlagt været i bestyrelsen i 13år og sammenlagt 10år som formand.

Siulittaasup tullia/ Næstformand Rachel Høeg Jørgensen

Rachel Høeg Jørgensen

Rachel siulersuisunut iserpoq ataatsimeersuarnermi 4. juni 2022. Siulersuisullu inissititsernerini siulittaasup tulliatut inissilluni.

Rachel peqatigiiffilerinermik misilittangaqanngilaq, taamaammallu aatsaak misiliilerluni neriulluarfingaarpullu.

Rachel Høeg Jørgensen

Rachel blev valgt ind ved generalforsamlingen 4. juni 2022 og blev næstformand ved konstitueringsmødet.

Rachel har ingen erfaring med foreningsarbejdet og er derfor først til at prøve arbejdet men vi har store forhåbninger til hende.

Aningaaserisoq / Kasserer Camilla Siezing

Camilla Siezing 

Camilla aningaaserisutut qinerneqarpoq immikkut ittumik ataatsimeersuarnermi 2. november 2019. 

Camilla siulersuisunut qiningaaqaarpoq 8. juni 2019 inissititsernermilu siulersuisunut ilaasortatut inissilluni tassalu massakkut aningaaserisunngorluni.   

Camilla peqatigiiffilerinnermik misilittangaqarluarpoq. Allaat Bornholm-imi kalaallit peqatigiiffiannik ”Qaarsuttalik” -mik aallarneeqataanikuuvoq Bornholm-imiillu nuunnissamik tungaanut tassani aningaaserisuusimalluni.

Camilla Siezing  

Camilla blev valgt ind som kasserer ved ekstra ordinær generalforsamling.

Camilla blev første gang valgt ind i bestyrelsen 8. juni 2019, blev indsat som bestyrelsesmedlem ved konstituering og er nu valgt ind som kasserer.  

Camilla har erfaring med foreningsarbejdet. Hun har bl.a. været med til at stifte/danne grønlænderforeningen ”Qaarsuttalik” på Bornholm og havde virket som kasserer for denne indtil de flyttede fra øen.

Peqatigiiffik Upernavimmiut.dk mobil/ Foreningen Upernavimmiut.dk´s mobil

tlf.: 91921040

Allatsi/sekretær Rebekka Kleemann

Rebekka Kleemann

Rebekka siulersuisunut qiningaavoq 4. juni 2022 inissititsernermilu allatsitut inissilluni.

Rebekka peqatigiiffilerinermik misilittangaqanngilaq aatsaalli taama suliaqarnissamik  misiliilerpoq neriulluarfingaarpulli.


Rebekka Kleemann

Rebekka blev valgt ind i bestyrelsen 4. juni 2022 og blev sekretær ved konstitueringen.   

Rebekka har ingen erfaring med foreningsarbejdet og skal først til at prøve arbejdet men vi har store forhåbninger til hende.

siulersuisunut ilaasortaq/ Bestyrelsesmedlem Karen Nielsen.

Karen Nielsen

Karen Nielsen immikkut ittumik ataatsimeersuarnermi siulersuisunut ilaasortatut qinerneqarpoq 2. november 2019. Peqatigiifimmi siulersuisutut sulinermik misilittagaqarpoq.

Karen Upernavimmiut.dk siulersuisuinut siornatigut ilaasortaareernikuuvoq, siullermik qiningaalluni 4. juni 2011 sinniisussatut kingornalu qiningaaqqikkami allatsitut atuunnikuulluni 1.juni 2014 tungaanut, tassani qiningassanngorteqqinnginnami siulersuisunik nalinginnaasumik siulersuisuniik aninikuulluni. Karen aamma Holstebro-mi kalaallit peqatigiiffianni Unaaq-mi siulersuisunut ilaanikuuvoq.

Karen Nielsen

Karen Nielsen blev valgt ind ved ekstra ordinær generalforsamling som bestyrelsesmedlem 2. november 2019. Karen har erfaring med bestyrelsesarbejdet.

Karen har tidligere været med i bestyrelsen for Upernavimmiut.dk, først som suppleant hvor hun blev valgt ind 4. juni 2011 og senere som sekretær indtil hun valgte at ikke stille op igen ved generalforsamlingen 1. juni 2014 og dermed gik naturligt af. Derudover har Karen været med i bestyrelsen for grønlandske forening Unaaq i Holstebro.

Sinniisussaq/ Suppleant. Judithe Thomsen

Judithe Thomsen

Judithe Thomsen ataatsimeersuarnermi 5. juni 2021 siulersuisunut sinniisussatut qiningaavoq.

Judithe peqatigiiffilerinermik ilisimasaqarluarpoq ukiorpassuarni Holstebro-mi kalaallit peqatigiiffianni siulittaasutit inissisimanikuunngami.

Judithe Thomsen  

Judithe Thomsen blev valgt ind som suppleant ved ordinær generalforsamling 5. juni 2021.

Judithe har stor erfaring med foreningsarbejdet, da hun har virket som formand for den grønlandske forening i Holstebro i mange år.

revisor/kukkunersiuvisoq Andreas Madsen

Andreas Madsen

Andreas kukkunersiuvisutut qiningaavoq 7. juni 2014 ukioq ataaseq atuuttussamik .

Qiningaaqqillunilu 30. maj 2015, 2017-mi, 2018-mi taavalu 2021--mi qiningaaqqippoq.  

Andreas Madsen

Andreas blev valgt ind som revisor 7. juni 2007 for 1 årig periode.

Han blev genvalgt 30. maj 2015 og i 2017, 2018 og 2021.

Andreas 5. juni 2021 blev genvalgt som Revisor for 2 årig periode. 

Kukkunersiuvisup sinniisussaa / revisor suppleant Ruth Hansen

Ruth Hansen  

Ruth kukkersiuvisup sinniisussaatut qinerneqarpoq 30. maj 2015 ukiut marluk atuuttussamik, qiningaaqqillunilu 2017-mi, 2018-milu

Ruth ataatsimeersuarnermi 5. juni 2021 qiningaaqqippoq kukkunersiuvisup sinniisussaatut.

Ruth Hansen

Ruth blev valgt ind som revisor suppleant d. 30. maj 2015 for en 2 årig periode og blev genvalgt i 2017 og 2018.

Ruth blev ved generalforsamling 5. juni 2021 genvalgt som Revisor Suppleant for 2 årig periode.