Upernavimmiut.dk

2012-mi pisut / sket i 2012

4. februar Ukiortaarsiorneq-seqinersiorneq/ Nytårs og solfest

Seqinersiorlutalu ukiortaarsiorpungut Skanderborg-imi arfiningorneq d. 4. februar. Sila seqinnarik alianaak.

Inuit peqataaniarlutik nalunaarsimapput 50-it kisiannili inuit 32 takkupput arlallit influenza-mik  eqqungaasimangamik ajoraluartumik aggingitsoorput. Ilaallu allanik peqquteqarlutik takkunnatik.

Siulittaasup oqaaseqarnermut ilanngullungu eqqaavaa aasaru junimi ataatsimeersuarnissami maleruaqqusaq malillungu qiniisissussaangatta siulittaasumik taavalu siulersuisunut ilaasortanik marlunnik. Tassa taakku maleruaqqusaq malillungu ukiuni akunnaatsuni pisussat. Taakku saniatingut aningaaserisoq Lida tunuarniarmat aamma juni-mi aningaaserisumik qiniisissasungut ilisimatitsissutingineqarpoq.

Takkuttut nuanisarput pisarnertut. Matut ammarput nal. 14 tassanilu kaffisuunneq aallartilluni. Kaffe-suunneq naammasimmat banko-rtoqarpoq. Banko naammassimmat ujaasisinneqarput 50 øre-mik nanisisoq akissarsivoq nikkunik. Unnukkut nereqatigiinnermi nerisassaapput, tuttup quttoraa siataq flødekartofler taavalu waldorffsalat-ilerlungu, umimmaap neqaanik suppe aammattaaq puisip neqaanik suppe (suaasat), dessert-i Lena-p tunissutaa mamarineqarlutoq iluani eqqungassartaqarpoq, tassanilu eqquisoq kr. 100,- akissarsivoq. Nerriviit atilersorneqarnikuupput Upernaviup illoqarfiata ilaani taanguutsinik taakkulu pappilissat iluini allaqqalluni nerrivikkaartumik sulerissanersut aliikkusersoqatigiinnermi.
Mittarfik- taakku inip isuaniik isuanut naangisarlutik unammisasut.
Kisianni taakku unammingillat assingiingitsut peqqutingalungit. (innarluutikujuit) ajungaasoq akissarsiassaqarluni.
Qaqeqqaarfik- taakku kalattut qitillutik unammissapput qittarinnerit akissarsissallutik.
Tassani nerriveqatigiinni Sara paninilu Randi akissarsipput.
Ukuarluk- taakku mitaassapput, mitaallaqqinneq akissarsiassaqarluni.
Mitaallaqqinnertut Lena aamma Sofie akissarsipput.
Iterlannguaq- taakku seqernup qungujulluni alanngaarlungu atussavaat tusarnaartitsillutik.
Alanngaartut kukkungamik vers ataaseq marloriarlungu atortooramikku sodavand-inik erinangissaatissamik akissarsipput.

Kaataatsitsisoqaraluarpoq kisiannili inukippallaalermat tunissutit kaataatsitsinermi atungassat Juni-mut toqqorneqarput.

Inuit aninnginneranni ulloq naggaserlungu erinarsoqatiigiipput ulloq naavoq atorlungu.

Immikkut qutsavigissavangut:
Peter Pavia tunissutaanut
Lena kinguleqqamut
Andreas-ilu ikiuulluarnerujussuanut.


Vi holdt sol og nytårsfest i Skanderborg lørdag d. 4. februar, dejlig solskinsvejr.

Der var ellers 50 tilmeldte men mange blev forhindret grundet influenza og andre ting kom ikke grundet andre ting. Vi var 32 fremmødte.

Formanden oplyste også i sin tale at man ifølge vedtægten skal have formandsvalg samt valg til 2 bestyrelsesmedlemmer i juni til generalforsamling. Disse valg sker ifølge vedtægten i lige år. Samtidig oplyste hun at kasserer Lida trækker sig tilbage i Juni til generalforsamling og at man derfor skal vælge ny kasserer også. 

De fremmødte fik en sjov og dejlig dag. Dørene åbnes kl. 14 hvor man startede med kaffemik. Bankospil holdes lige efter kaffe. For at folk kan strække benene efter kaffe og banko har vi gemt 50 øre et sted i bygningen, den der fandt 50 øre fik som præmie tørret sælkød (nikkut). Til spisning var der stegt rensdyrkølle med flødekartofler og waldorffsalat og moskusoksesuppe samt sælkødsuaasat. I desserten som er doneret at Lena var der i selve desserten sat en blommesten, den der fik stenen fik kr. 100,- i præmie.
Bordene har vi opkaldt efter stednavne i Upernavik til brug for underholdning i løbet af aftenen.
Mttarfik- skal hoppe på et ben fra den ene side af lokalet til den anden. Vinderen får præmie. Men dem fra bordet Mittarfik kunne ikke deltage af forskellige grunde og derfor blev det ikke til noget.
Qaqeqqaarfik- Dansekonkurrence i grønlandsk polka. Vindere af dansen får præmie. Sara og hendes datter Randi blev vindere.
Ukuarluk- dem der sidder ved Ukuarluk bordet skal udklæde sig (mitaartut) og den bedste udklædte får præmie.
Lena og Sofie blev vindere af mitaartut.
Iterlannguaq- skal synge seqernup qungujulluni udenad. Men de kunne ikke huske alle versene og kom til at synge en vers 2 gange. De fik som trøste præmie sodavand.

Vi holdt også lidt auktion, men da folk var ved at gøre klar til at tage hjem blev gaverne som skulle bruges til auktion gemt til Juni-mødet.

Som dagens afslutning sang vi ulloq naavoq til slut.

Særlig tak til.:
Peter Pavia for gaverne
Lena for desserten
Andreas for den store hjælp.

2. juni 12 ataatsimeersuarneq nalliuttorsiornerlu/ generalforsamling og jubilæumsfest

Ataatsimeersuarneq peqatigiiffiullu ukiut tallimangortorsiornerat pivoq arfiningorneq d. 2. juni 2012 Odense-mi. Ataatsimeersuarneq aallartittussaangaluaq nal. 13.00 aatsaak aallartippoq nal. 14.30 inuit takkussuunnerat peqqutingalungu.
Ataatsimeersuarnermi sammineqarput immikkullu allannguuteqartinnangit akuerineqarlutik maleruaqqusami allannguutissatut siunnersuutit, siunnersuutillu allat. Aningaaserisumik qiniisisoqarpoq, siulersuisunullu ilaasortassanik marlunnik, sinniisussallu aappanik aamma qinersisoqarluni. Aningaaserisutut qinerneqarpoq peqatigiiffik aallartimmallu aningaaserisuusimasoq 11-mi tunuarnikoq maanna qinerneqaqqilluni Johanne Pedersen, siulersuisunut ilaasortatut qinerneqarput Aggathe Nielsen aamma Sofie Christensen, taavalu nutaatut sinniisussap tulliatut qinerneqarpoq Sebylle Hjort.
Ataatsimeersuarneq naammassimmat inuit takorniupput ilaalu ikiuulluarlutik iggavimmi ulappupput ingallutik. angutit silami grill-erisut. Inuit nammineq aliikkusersoqatigiipput ualikkut, peqatigiiffik amerikansk lotteri-nik tuniniaavoq assingiinngitsunik akissarsiassartalinnik. Ullup qeqqata kingorna aamma aviisiliortoq Sermitsiaq-meersoq takkuppoq tusaamalersimalluni naapittunik kalaallit nunaannut nuannersunik oqaluttuassaqarusulluni. Nerisassat mamarsaatingineqarluaqisut tassaapput puisip neqaa suaasalerlungu, qilalukkap neqaa agguararlungu siaasangaq, mørbrad bacon-ilerlungu, grill-ikkat assingiingitsunik atortulersukkat. kinguleqqatut sananeqarnikuuvoq nammineq sanaaq lagkage iluani aningaasanik eqqungassartalik. kaffesuunnermi kalaallit kaagii taavalu qanga kageliarineqartartut paarnat qernertunik ikiallit sassaalliutingineqarput, tunissutisiangullu kageeqqaat aamma nerrivimmiillutik.
Unnukkut nerinerup nalaani siulersuisuniik ilaasortanut tunissutitut erinarsoqatigiit Umiak allatsitsinnik Benigne B. Gadegård-imik aqunneqartut tusarnaartitsiput. Siulersuisut aaliangersimammata siulersuisunut ukioq sinnerlungu ilaasortaasimasut siunissami tunissuteqarfingisarniarlungit ukiullu tallimangornerat malunnartinniarlungu aamma unnuup ingerlanerani assingiinngitsut tunissuteqarfingineqarput. Siullermi tunineqarpoq Benigne Søndergaard, peqatigiiffimmik pilersitseqataasimanerminik taavalu ukiut pingasut siulliit siulittaasuusimanerminik qujassuteqarfingineqarluni. Johanne Pedersen peqagiifimmik pilersitseqataasimanerminik taavalu ukiut pingasut affarlu aningaaserisuusimanermik qujassuteqarfingineqarpoq. Bendt L. Kristiansen peqatigiiffimmik pilersitseqataasimanermik ukiullu pingasut siulersuisunut ilaasortaasimanerminik qujassuteqarfingineqarpoq, Lena Madsen peqatigiiffimmik pilersitseqataasimanerminik ukiullu marluk siulersuisunut ilaasortasimanerminik qujassuteqarfingineqarpoq. AneMarie Kleemann tunissuteqarfingineqarpoq siulersuisunut ilaasortaasimammat ukiut marluk. Mette-Marie Jensen kajumissaaserneqarpoq diplom-tsinneqarlunilu pisinnaatilluni takkuttuarmat tamatingullu tunissuteqartuarluni peqatigiiffimmut. Andreas Madsen diplom-atsinneqarpoq tunissuteqarfingeqarluni, naapinnerni ikiuuttarnerujussuanut qujaniarluta. Knud Pedersen diplom-atsinneqarpoq tunissuteqarfingeqarlunilu naapinnerni ikiuutarneranut qujaniarluta Knud-llu peqataanngimmat pissai nuliata tinguai. Tunissuteqarfissat qaaqqusaasimangaluit siulittaasuunikoq Ruth Hansen aammalu peqatigiiffimmi pilersitseqataasimasoq Grethe Baumgarten peqataanngimmata tunissutisiassaat nassiunneqarumaarput.
Ballon-ilerlutik qitimmik unammisitsisoqarpoq tassanilu ajungaapput Lena Madsen aamma Sofie Christensen akissarsitineqarlutillu, kalattuunik qitittoqarpoq, unnuullu ingerlanerani aamma aliikutaaqqisumik mitaartut iserlutik illartitseqalutik. Taamaalilluni ulloq nuannersumik naavoq puingunaatsunngortinneqarlunilu.
Ikiuuttunut tamanut qujanarsuaq,
immikkut Peter Pavia qutsavingaarput ikiuulluarneranik.

Immikkut aamma qujassuteqarfingissavangut peqatigiiffik ukiut tallimangorneranni tunissuteqartut.
Mette-Marie Jensen ilaqutaalu
Aggathe Nielsen uvialu.
Peter pavia

Generalforsamling og 5 års jubilæumsfest skete d. 2. juni 2012 i Odense. Generalforsamlingen var sat til kl. 13. men startede først kl. 14.30 grundet at folk strømmede til løbende.
Ved generalforsamlingen blev der behandlet og vedtaget uden ændringer forslag til vedtægten som tilføjelser og ændringer. Der var valgt til kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer og som noget nyt valg til 2. suppleant.
Som kasserer blev Johanne Pedersen valgt ind, hun havde været kasserer fra foreningens start men trak sig i 11. Som bestyrelsesmedlemmer blev Aggathe Nielsen og Sofie Christensen valgt ind. Som noget nyt var der valg tit 2. suppleant og Sebylle Hjort blev valgt ind.
Efter generalforsamlingen og i løbet af eftermiddagen stod medlemmerne selv for underholdning med blandt andet gensynsglæde og hygge. Andre havde tralvt med at hjælpe til i køkkenet med at lave mad og mændende stod udenfor og grillede. I løbet af dagen stod foreningen for salg af amerikansk lotteri med forskellige gevinster. Der kom også en journalist fra Sermitsiaq da han havde hørt rygterne om mødet vil han gerne fortælle noget positivt til grønland. Maden som sagte uforglemmeligt var sælkød suaasat, stegt hvalkød i tern, mørbrad svøbt i bacon, grillmad med forskellige tilbehør. Som dessert var der hjemmelavet lagkage med pengepræmier indeni, til kaffe var der grønlandsk kage samt gammeldags kage med svesker. på bordet var der også småkager som vi fik som gave. Om aftenen underholdt Umiak-koret med vores sekretær Beninge B. Gadegaard i spidsen en gave fra bestyrelsen til medlemmerne. Da bestyrelsen havde besluttet at man fremover vil give gaver til dem der har været med i bestyrelsen over 1 år samt for at markere 5 års jubilæum blev er givet gaver ud om aftenen. Benigne Søndergård fik overrakt en gave som tak for at hun var med til at danne foreningen og da hun havde været formand de første 3 år. Johanne Pedersen fik overrakt en gave som tak for at hun var med til at danne foreningen og da hun havde været kasserer for foreningen i 3½ år. Bendt L. Kristiansen fik overrakt en gave som tak for at han var med til at danne foreningen og var med i bestyrelsen i 3 år, Lena Madsen fik overrakt en gave som tak for at hun var med at danne foreningen og var med i bestyrelsen i 2 år. AneMarie Kleemann fik overrakt en gave fordi hun har været med i bestyrelsen i 2 år. Mette-Marie Jensen fik overrakt en gave og diplom for den støtte hun har givet foreningen i form af småkager for hvert møde hun deltager. Andreas Madsen fik overrakt diplom samt gave for den store hjælp han plejer at give ved møderne. Knud Pedersen fik diplom og gave som tak for den hjælp han har givet foreningen, da Knud ikke var med fik hans kone overrakt gaven på hans vegne. Andre som også skulle have haft gaver og som var inviteret med var tidligere formand Ruth Hansen og Grethe Baumgarten som var med til at danne foreningen var ikke med i festen, deres gaver vil blive sendt. Ballondans konkurrence var der også og vinderne blev Lena Madsen og Sofie Christensen som fik præmier, der blev danset grønlandsk polka og senere på aftenen kom udklædte til stor fornøjelse for deltagerne. Vi fik da grinet noget. Dagens og aftenen forløb med hygge og glæde og blev gjort uforglemmeligt.
Vi siger tak til alle der hjalp til og en særlig tak til Peter Pavia til hans store hjælp.

Særlig tak til nedennævnte for deres gaver til foreningen i anledning af foreningens 5 års jubilæum.
Mette-Marie Jensen og hendes familie
Aggathe Nielsen og hendes mand.
Peter-Pavia

6. oktober ukiaanerani naapinneq /efterårssammenkomst

Ukiaanerani naapinneq pivoq Skanderborg-imi Foreningengården, arfiningorneq d. 6. oktober 2012. Matut ammarput nal 14.00. Naapinneq immikkut ataatsimeersuarnertaqarpoq aningaaserisumik qiniisisussaangatta. Siulittaasoq tikilluaqqusivoq tassanilu oqaatingaa aappaangu 2013-mi aamma pingasoriarluta naapissasungut pilersaarutaasut malillungit. Ataatsimeersuarneq aallartinnginnerani kingullermik naapinnitsinniik Juni-mi nunaqqatingut dk-mi najungallit annaasimasavut 1 minut nipangersimalluta eqqaaniarneqarput. Annaanikuusavut tassaapput.: Signe M. Madsen. Benigne Naja Geisler, Eva Mørch aamma Rebekka Lippi Hansen. Formanden bød velkommen og meddelte i løbet at talen at vi også skal mødes 3 gange i 2013 ifølge planen. Inden ekstra ordinær generalforsamling starter mindes vi dem vi har mistet indtil nu og efter vores sidste møde i Juni med 1 minuts stilhed, dem vi mindes var.: Signe M. Madsen, Benigne Naja Geisler, Eva Mørch og Rebekka Lippi Hansen.
Ataatsimeersuarnerup aallartinnerani ilaasortat takkussimasut ikippallaarmata aaliangerneqarpoq siulersuisut siunnersuutaat atuutsinneqassasoq. Tassalu siulersuisunut ilaasortaq Sofie Christensen aningaaserisutut atuukkallasasoq aasaru ataatsimeersuarnissap tungaanut. Siulittaasoq napparsimanini peqqutingalungu ataatsimiinnerinnarmi peqataavoq, siulersuisunut ilaasortat marluk aamma peqataanngillat naapinnermi, aappaa napparsimangami, aappaalu allanik pisassaqarluni. Taamaalilluni siulersuisut pingasut kisimik naapinnermi peqataapput ajuusaarnaraluartumik. Kisianni tamanna uniffinginangu ullup ingerlanerani katillungit 40-nut takkuttunut aliikkuersuillutillu nuannisartitsisimapput nerisilluaqalungillu.
Unnuup ingerlanerani Line-dance-mit takutitsisoqarsimavoq aliikkusersorqatigiillutillu guitar-erilutik erinarsoqattaarsimallutik. Unnuk nuannersumik atorlungu.

Immikkut qujanarsuaq Lena Andreas-ilu ikiuulluarsimanissinnut Kaalaaraq Sebylle-lu ikiorluarsimaqaasi.
Assinut qujanaq Sebylle, HC aamma Lida

Efterårsmødet skete i Foreningengården i Skanderborg, lørdag d. 6. oktober 2012. Dørene åbnes kl. 14. Eftersårsmødet var med eksta ordinær generalforsamling da vi skal behandle kasserersituationen.
Formanden bød velkommen og meddelte i løbet at talen at vi også skal mødes 3 gange i 2013 ifølge planen. Inden ekstra ordinær generalforsamling starter mindes vi dem vi har mistet indtil nu og efter vores sidste møde i Juni med 1 minuts stilhed, dem vi mindes var.: Signe M. Madsen, Benigne Naja Geisler, Eva Mørch og Rebekka Lippi Hansen. 
Ved start af ekstra ordinær generalforsamlingen var det for lidt fremmødte af medlemmer, derfor blev der besluttet at man vil følge bestyrelsens forslag som var at bestyrelsesmedlemmet Sofie Christensen bliver fungerende kasserer indtil generalforsamling i juni. Formanden var kun med ved generalforsamling grundet sygdom og 2 af bestyrelsesmedlemmerne var heller ikke med, den ene var syg og den anden skulle noget andet. Derfor var der kun 3 af bestyrelsen der var til stede beklageligvis. Men dette havde ikke stoppet dem, de har arrangeret en god dag for de i løbet af dagen fremmødte i alt ca. 40 personer med god underholdning og god mad. I løbet af aftenen havde der været opvisning af Line-Dance samt forskellige sange sunget til guitarspil til store underholdning. Alt i alt har de haft en god aften.

Særlig stor tak til Lena og Andreas for den store hjælp de har givet Karen og Sebylle.
Tak for billederne Sebylle, HC og Lida