Tikilluaritsi Upernavimmiut Danmarkimiittut nittartagaannut
2. nov. 2019. Siulersuisut, ataatsimeersuarnerup aallartinngilaataa 2. nov. 2019. Bestyrelsen lige inden generalforsamlingens start: saamerlerniik / fra venstre Anine M. Petersen, Kaati Jacobsen, Tabithe Kristensen, Camilla Siezing.
Velkommen til vores hjemmeside

Peqatigiiffik Upernavimmiut.dk ukiumoortumik ataatsimeersuassaaq Covid19 peqqutaalluni ingerlanneqarnisaa nangaanartoqaraluaq. Ataatsimeersuarneq pissaaq.

Arfiningorneq 7. november 2020 nal. 14.00,

Nordbohuset Sonnesvej 112, 7000 Fredericia .

Ilisimatitsisutigeriissavarput sillimaffingeqqullungu Covid19 tunillaasuunnera ajornerulissappat, Sundheds-styrelse-llu piumasaqaatai sukaterneqarnerulissappata sakkortunerulerlutillu nunalu tamakkerlungu mattus-sisoqaqqilissappat ukioq manna ataatsimeersuarnissaq ingerlanneqanngitsoorsinnaasoq  taamaattoqassappallu (neriuppungut taamaattoqassanngitsoq) immikkut ittumik taasinissamik internetikkoortumik ukiup naannginnerani periarfissanik ujaasisariaqassaangut. Kisianni tassa maannarpiaq taama isikkoqartillungu siunniusimavarput ataatsimeersuarnissap ingerlannissaa ataani taaneqartunik killiliilluta.:

·        inuit amerlanerusut inimi isersimasinnaangaluit, maleqqusallu malillungit amerlanerusinnaatsitaa-ngaluarluta siulersuisuniik ilaasortatta toqqisisimanissaat salliutillungu isumannaallisaaneq pingaar-nerutipparput taamaammat piumasaqaatigaarput inuit 37 peqataasinnaasut taamaalilluni inummut ataatsimut 2 m2 naatsorsuullungu. Timimik attuumasoqassanngilaq soorlu assammittoqa-ranilu eqitaarisoqassanngilaq. Håndspritseqassaaq isaarissap eqqaani, anartarfinni, inimilu isersi-maffimmi.

 

·        PEQATAANISSAMUT NALUNAARNISSAQ pingaaruteqarluinnarpoq . Peqataanissamut nalu-naarsimasut kisimik peqataasinnaammata. Nalunaartuniik siulersuisut piumasaqaataat inuit 37 qaangerneqassappat allatut ajornartumik peqataarusullutik nalunaartunut itigartitsisariaqassaangut nalunaarnerlu sioqqutsisumik unitsillungu TAAMAAMMAT EQQAAMALLUNGU NALUNAARNIS-SARSI, ALLATUT AJORNARTUMIK NALUNAARSIMASUT KISIMIK ISERSINNAAMMATA PEQATAASINNAALLUTILLU.

Eqqaamallungu ilaasortaanermut ukiumoortumik akiliisimasut kisimik taasisinnaatitaammata, ilaasortaanermut 2020 akiliut akilerneqarsinnaavoq mobilepay 224518, bankikut akiliinermi imaluunniit ataatsimeer-suaneq aallartinnginerani isernermi akiliinikkut. Mobilepay-kut bankikkullu akiliinermi eqqaamaqquneqarpoq akiliutip allannissaa ”kontingent”. Quppernitsinni www.Upernavimmiut.dk quppernermi ”medlemskab” aamma quppernermi ”nalunaarutit” akit ersipput. Ilaasortanngorusuttunut nalunaarutigissavarput ataatsi-meersuarneq pitsinnangu ilaasortaanermut akiliisinnaasusi.

Nalunaarfissaq kasserer@upernavimmiut.dk – mobil 91921040 imaluunniit facebook-imi quppernitsinni. Ulloq nalunaarfissaq kingulleq ataatsingorneq 2. november.

 

Foreningen Upernavimmiut.dk´s afholder årlig generalforsamling dog med forbehold for aflysning p.g.a Covid19. Generalforsamlingen sker.:

Lørdag d. 7. november 2020 kl. 14.00,

Nordbohuset, Sonnesvej 112, 7000 Fredericia.

Vi kan på forhånd meddele at man skal være forberedt på at, hvis det bliver værre med smittetallet med Covid19 og hvis der kom strammere og strengere restriktioner og regler fra Sundhedsstyrelsen at man ligefrem lukker samfundet ned igen, vil vi i år desværre være nødt til helt aflyse ordinær generalforsamling og såfremt det sker (som vi ikke håber på at det sker), må vi finde på et eller andet form for afstemning over nettet inden udgangen af året. Men sådan som landet ligger lige nu, holder vi os dog til planen om for at gennemføre mødet og efterårsfesten men med nedenstående begrænsninger.:

·        Selvom det kan være lidt flere i lokalet og selvom man godt må være lidt flere så tør vi i bestyrelsen simpelthen ikke tage chancer. Vi tager af hensyn til medlemmer vores forholdsregler og kræver derfor at det KUN skal være 37 personer i lokalet så det bliver 2 m2 til pr. pers. Ingen fysisk kontakt såsom krammer eller håndtryk. Der vil være håndsprit ved indgangen, ude på toiletterne og i salen.

 

·        TILMELDING er meget vigtig da det kun er de TILMELDTE der kan deltage. Når og hvis de af bestyrelsen krævede 37 overstiges er vi nødsaget til at sige nej til flere og lukke for tilmeldinger før tid. DERFOR HUSK AT TILMELDE JER, DA DET DESVÆRRE KUN ER TILMELDTE DER KAN KOMME IND OG DELTAGE.

 

Husk at der kun er medlemmer som har betalt års medlemskontingent for 2020 der kan stemme, års kontingent for 2020 kan betales via mobilepay 224518, bankoverførsel eller ved ankomst inden mødets start. Ved betaling via mobilepay eller bankoverførsel husk at skrive som tekst ”kontingent”. Priserne for medlemskab kan ses i vores hjemmeside www.Upernavimmiut.dk under siden ”medlemskab” eller under ”Nalunaarutit /meddelelser”. Til nye som ønsker medlemskab, I kan betale kontingent inden mødet.

Tilmelding kasserer@upernavimmiut.dk – mobil 91921040 eller via vores facebookside. Sidste frist for tilmelding 2. november. 

Med venlig hilsen

På vegne af bestyrelsen

Formand Kaati Jacobsen.
Peqatigiiffik Upernavimmiut.dk mobil.nr. 91921040.  


Foreningen Upernavimmiut.dk mobil.nr. 91921040.