Nerriviit piareerput.

Inuit isaanissaannut piareerpoq. Så er man klar til at modtage folk.

Nerriviit kusassaneri, tamarmik qalipaatit assingiingitsunik naneruuteqarput. Bordpynt

Iggavimmi ulapittoqarpoq pisarnertut. Som sædvanlig travlhed i køkkenet.

kage-t kitserneqarput kager skæres

tingulaat qulassallu.

nunap paarnai immuaqqallu

Siulittaarsoq isumassarsisimangami misilinneqassasoq tingulaaq TUC-inik illulaarlungu ha ha Nuka misiliingit, ajunngillat? naamik ajorput. TUC kaseerneqarput. Formanden har fået den ide at man skal prøve tingulaaq med TUC, Nuka skal være forsøgskanin, nå Nuka smager det godt nok? nej det gør ej, ha ha så bliv TUC kasseret.

Ikiuuttoqarsinnaavoq niutingaluni Man kan godt hjælpe til samtidig med at man spiser.

inuit isaallattaalerput. Folk er begyndt at komme

Juaanna og Aggathe

Signe, Benigne, Karen aamma Andrea

kaali, Laarsi Juliane

Jari, Andreas aamma Ole

Peter-Pavia, Lena, Suffiaka, Duda

Lena, Suffiaka, Duda.

Nuka takutikkaa Billed-Bladet allaaserinnissimanerata Upernavik pillungu 1939-mi saqqaa. Nuka viser forsiden af Billed-Bladet dengang i 1939 hvor de havde en artikel om Upernavik

Peqatigiiffik Upernavimmiut.dk erinarsortartui "QAASUITSORMIUT" saamerlerniik.: Foreningen Upernavimmiut.dk´nydannet sangkor "QAASUITSORMIUT" fra venste.: Benigne B. Gadegård, Nuka Kleemann, Andrea Hansen, Karl Jensen, Karen Jensen, Johanne Pedersen, Kaati Jacobsen, Aggathe Nielsen, Julianne V. Sørensen og Benigne Søndergård.

Erinarsortartut erinarsuutaat qungasequtaallu ima isikkoqarput. Sangkoret sanghæfte og tørklæde ser således ud.

Banko

Banko

Banko

Banko

Banko

Silami ujaasisut

Nerrisilerput, Så er det spisning

unammineq aallartinnginnerani erinarsoqatigiik ilai tusarnaartitsipput atorlungu Benigne-p qatanngutaata Elisabeth Nielsen-ip sanaavangooq. Inden sangkonkurrencen starter underhold nogle fra sangkoret med en sang skrivet af Elisabeth Nielsen fra Upernavik (søster til Benigne)

Unamminermi erinarsortut siulliit. De første der sang til sangkonkurrencen. Johanne og Juliane

taava Mette-Marie aamma Charlotte

taava Karen aamma Andrea

Lena Sebylle-lu torlorsorput

Taava Nielsine, Arnajaraq aamma Lea-Martha

unammisut naggataavi Benigne aamma Kuuna Sidste deltagere af konkurrencen Benigne og Kuuna

1-ngortut akissarsiassaat krus-eq naneruullu peqatigiiffiup ilisarnaataani assitallit. 1. præmie krus og lys med billede af forenings logo

2.-tut akissarsiassaat servietringe-t nissiakkat naneruullu peqatigiiffiup ilisarnaataanik assitallit. 2. præmie hæklede servietring sammen med lys, begge med billede af foreningens logo

3.ngortut akissarsiassaat naneruutit peqatigiiffiup ilisarnaataanik assitallit. 3.præmie lys med billede af foreningens logo

Grethe kisimi erinarsorami poortungarsitinneqarpoq. Grethe fik gave for at synge alene.

Nr. 6. Karen aamma Andrea

Nr. 5. Juliane aamma Juaanna

Nr.4. Sebylle aamma Lena

Nr.3. Charlotte aamma Mette-Marie

Nr. 2. Kuuna aamma Benigne

Nr. 1. Arnajaraq, Lea-Martha aamma Nielsine

Ajungaasut assiliseqqaariarlutik ajungaassutertik appisimaaqqippaat.

Ukiortaarsiorluta seqinersiornitsinni 2. februar 13 Skanderborg-imi Foreningengården-imi pisimasut assinngorlungut.


Billedet fra vores Nytårs og solfest 2. februar 13 i Skanderborg i Foreningengården.