ataatsimiinnermi peqataasut deltagerne ved mødet

Den nye formand Kaati Jacobsen og den nye kasserer lida Sørensen

Siulersuisuusimasuni kisinngorunnikut Karen Nielsen ilaanngilaq. Resterende af den gamle bestyrelse, Karen Nielsen er ikke med. Næstformand Jensigne Nuka Vinther, Sara Lerch og tidligere formand Ruth Hansen.

Den nye bestyrelse, som gerne skal styrke foreningen. fra venstre.: Benigne Gadegaard, Jensigne Nuka Vinther, Lida Sørensen, Kaati Jacobsen, Sara Lerch og Ulrik Jørgensen

D. 9. oktober 2011 immikkut ittumik ataatsimeersuarnermi inuit amerlangisassaanngitsut peqataapput kisiannili 20-it sinneqaammata taavalu ataatsimiingiaqqusineq piffissaq eqqorlungu nassiunneqarsimammat ataatsimmiinneq akuerineqarluni.

ved ekstra ordinær generalforsamling var der ikke for mange fremmødte men da vi var over 20 og indkaldelsen fremsendt rettidiget blev mødet godkendt.