Aallannginnerminni ingaassat piareersarlungit puisip neqaanik uullisorujuuvoq aningaaserisoq.

kiisa imminut piniartumut nuliassatut piukkutilerpoq tassali uullillaqqingaarami.

Nerriviit piareersarneqarput kaffe-soqatigiinnissamut ataatsimeersuarnissamullu. / Bordene gøres klar til kaffe-mik og generalforsamling.

Inuit isaanginnarsinnaalerpoq. Så er det klar til folk.

Siulersuisut ulapipput igallutik piareersarlutillu. (juaanna AneMarie-lu) Bestyrelsen har travlt med at lave mad og gøre klar (juaanna og Anemarie)

Sara

Charlotte pissangavoq. Charlotte er spændt

5. juni 2010 tungaanut siulersuisoq. saamerlerniik. Sara, Kuuna, AneMarie, Juaanna, Kaati. Bestyrelsen indtil d. 5. juni 2010 fra venstre.: Sara, Kuuna, AneMarie, Juaanna og Kaati.

inuit takkussuutilerput matut ammarneqarniarmata kl. 14. folk begynder at kommer, dørene åbnes kl 14

Julianne, Juaanna og Linda

Rutti, Charlotte og Birthe

Lena, Kaalaaraq, Naja

Adolf, AneMarie, Jens

Hanne og Randi

ataatsimeersuarneq aallartippaat kaffe-soqatigiillutik Generalforsamling starter med kaffe-mik

Siulittaasoq tikilluaqqusivoq kingornalu ukiumut pisimasut nalunaarutigalungit. Formanden byd velkommen og fremlagte senere årsberetning

Aningaaserisoq naatsorsuutinik saqqummiivoq. kassereren fremlagte årsregnskab

Siulittaasumut siulersuisunullu ilaasortanik qiniisineqarpoq. så er der valg af formand og nye bestyrelsesmedlemmer.

ataasimeersuarneq piareermat inuuvissiortoq atorneqarpoq. efter generalforsamling sang vi fødselsdagssang

Jens ulloq taanna nalliummat. fordi Jens fyldte år den dag.

aammakku suli erinarsorput. de synger stadigvæk

siulersuisunut qiningaaqqissimallutik soorlu iluarusuttut? hi ser de ikke ud som om de er glade ved at de begge er blevet genvalgt til bestyrelsen? hi hi AneMarie og Sara

Ataatsimeersuarneq naammassimmat ataatsimoorluta assilisippungut kisiani ilai ingerlapallareersut taavalu iggavimmiittut ilaanngillat aamma allat kingusinnerusukkut takkuttut ilaanngillat. Fællesfoto taget efter generalforsamling. Dem der gik tidligt og dem der var i køkkenet samt dem der kom senere var ikke med.

Nerinissap tungaanut silami alianaarsaarput takorniullutik oqaluttuaqattaallutik nuan mannalu sila mens man venter spisning hyggede man sig og dele gensynsglæde fortælle historier og nyder det dejlig vejr.

Kaalaaraq, Koorpu, Juaanna. sunamita isigingaat ilaa. hvad mon de kigger på

bestyrelse-mut isernikuungami ulapippoq. Nuka Nyvalgt bestyrelsesmedlem har travlt Nuka

Sara ikiuuppoq Sara hjælper til

Margrethe og Jens

Nuka, Sebylle, Kuuna

Puisip neqaa siaasangaq varm kartoffelsalat

Puisip neqaa suaasalerlungu UUUHHMMM

Varm kartoffelsalat

Puisip neqaa uunginnangaq

qallunaaminernut atungassat kold kartoffelsalat.

qallunaaminerni grill-ersorput Knud Grillmester Knud

nerrisilerput allaanngillat paggattut. Så er der spisning,

utaqqipput. folk står i kø

Hanne, Charlotte, Birthe, Mina, Julianne, Benigne, kinannguunerpa, Bent-ilu

Andrea, Uthilie, Uthilie-llu aappaa.

Jes, HC, Sebylle, Bella, tunuanni, Lars aamma Sara

Bent Daugård, erninilu Lars, Sara, Jes

Andreas, Jens, Sara, Margrethe, Martin

Andreas og Martin

Nuka savilersimavoq ajorn. Nuka med sin store kniv hihi

Kaalaaraq, naja Kuuna

ilai silami neripput, aajuku Ivi aamma Ole. Nogle spiste udenfor her er Ivi og Ole

Sara

Anemarie oqaaseqarpoq formand-isimasoq Kuuna sulisimaneranik qutsavingalungu. AneMarie holdt tale og takkede Kuuna for hendes arbejde som formand

Kaati-p Kuuna poortunngannguarmik tunivaa AneMarie oqaaseqareermat. Kaati gav Kuuna en lille gave efter AneMarie´s tale.

Juliane oqaaseqarpoq Juliane holdt tale

pisarnertut silami aamma alianaarsaarlutik erinarsoqattaarput. som sædvanligt hyggede man sig også udenfor med sang

Nerereernerup kingorna erinarsorluni unamminialerput kinguleraq utaqqiisaa. Efter spisning mens man venter på dessert var der sang-konkurrence.

Dommer-iupput Juliane aamma Bent. Dommerne var Juliane og Bent

Erinarsortut atiisa ilai allannginnakkit. aaju siulliullutik erinarsortut taakku nr. 6-upput Lena aamma Mina

erinarsoqatigiit "Marlorsuit" tassalu Uthilie aamma Sara taakku nr. 2-upput.

unammisunik tusarnaarput

Erinarsoqatigiit "Becha" erinarsortuupput Benigne aamma charlotte taakku nr. 5-upput

Erinarsoqatigiik "Upernavik sweatheart" Juaanna kaati-lu taakku nr. 4-upput

Erinarsoqatigiik "Upernavik All Stars" erinarput Kuuna aamma Juaanna. Marlunnik erinarsoramik aappaanik nr. 3-upput

"Upernavik All Stars" erinarsukkamik aappaanik sisdaaput.

Erinarsoqatigiik Andaria aamma Benigne taakku nr. 1-upput

Dommerit oqaluuttorujuupput qanormita isummerpat. Dommerne voterer hvordan mon de beslutter sig

"Upernavik All Star" erinarsukkaminnik siullermik 3-ngortut

"Marlorsuit" nr. 2-ngorput

Benigne Andrea-lu nr. 1-ngorput, taakkua atoramikku Benignep sanaava

Unammisitsitut AneMarie Saralu

nr.5 akissarsipput tamarmik naatsiaat 5 kg. nr. 5 fik som præmie 5kg kartofler

akissarsisut soorunami nuannaarput. hihi

"Upernavik All Star" erinarsukkamik aappaanik sisdaangamik akissarsiassaminik aappa narrungaarmat sulilu tingunangu illaqaangut. sisdat avittussaangamikku puussiaq uvanitsut. juaannap poortungai ha ha. "Upernavik All Star" fik sidste pladsen med deres anden sang og den ene af sangerne vil slet ikke have præmien som hun selv har pakket ind, en pose løg til deling. hi hi

una asseq ersernerluppoq illarnermut tassali akissarsisoq narrungaarmat.

unammisut piareermata malunginikuungatsingu uku assingiipajunnik atortut taamaammat uniform-eqarnerarlungit erinarsortinneqarput. Efter sangkonkurrencen blev disse damer kaldt op og bedt om at optræde med en sang og med bemærkning om at de ligner nogle med uniform da de ved tilfælde har samme mønstre i deres trøjer.

Aka, Bella , Sebylle

Bestyrelse nutaa. / Ny bestyrelse saamianiik / Fra venstre.: Jensigne (Nuka), Kaati, Rutti, Sara, Juaanna. AneMarie er ikke med på billedet.

5. Juni 2010 Upernavimmiut.dk naapeqatigiippoq ataatsimeersuarnertalimmik Skanderborg-imi.
Ullup ingerlanerani inuit 60-it sinnerlungit takkupput.
Upernavimmiut.dk holdt sammenkomst med generalforsamling d. 5. juni 2010 i Skanderborg.
I løbet af dagen kom lidt over 60 mennesker forbi.