Bestyrelse inissitsitsernera/Fordeling af bestyrelsesposterne
Bestyrelse 2021

Ataatsimeersuarnermi 5. juni 2021 siulersuisunut qinersinermi uku qiningaapput.:

Aningaaserisoq Camilla Siezing qiningaaqqippoq ukiuni 2-ni atuuttussamik. Siulersuisunut ilaasortaq Karen Nielsen qiningaaqqippoq ukiuni 2-ni atuuttussamik, kukkunersiuvisoq Andreas Madsen qiningaaqqippoq ukiuni 2-ni atuuttussamik, kukkunersiuvisup sinniisussaa Ruth Hansen qiningaaqqippoq ukiuni 2-ni atuuttussamik. Siulersuisut sinniisussaattut qiningaavoq Judithe Thomasen.

Ved ordinær generalforsamling 5. juni 2021 er følgende valgt ind i bestyrelsen:

Kasserer Camilla Siezing blev blev genvalgt for 2-årig periode, bestyrelsesmedlem Karen Nielsen blev genvalgt for 2-årig periode, revisor Andreas Madsen blev genvalgt for 2-årig periode, revisor suppleant Ruth Hansen blev genvalgt for 2-årig periode. Som suppleant for bestyrelsen blev Judithe Thomsen blev valgt ind.


Siulittaasoq/formand Agathe Kaati Jacobsen.

Agathe Kaati Jacobsen

Kaati siullermik qiningaavoq 2007-mi peqatigiiffimmillu pilersitseqataalluni. Juni 2007-miik nov. 2010-mi peqquteqavissumik tuniarnissami tungaanut allattaasimavoq.

immikkut ittumik ataatsimeersuarnermi okt. 2011-mi siulittaasutut qinerneqarpoq 2018-milu ataatsimeersuarnermi qiningassanngorteqqinnginnami tungaanut siulittaasuulluni.

juni 2019-mi siulittaasutut qinerneqarluni.

Agathe Kaati Jacobsen

Kaati var med til at stifte foreningen og blev valgt ind første gang i 2007. Fra juni 2007 til og med nov. 2010 hvor hun trak sig tilbage i utide grundet personlige årsager virkede hun som sekretær.

Hun blev valgt ind som formand okt. 2011 ved ekstra ordinær generalforsamling og virkede som sådan indtil ordinær generalforsamling i 2018 hvor hun ikke stillede op igen.

Juni 2019 blev hun valgt ind som formand.Siulittaasup tullia/ Næstformand Tabithe Kristensen

Tabithe Kristensen

Tabithe siulersuisunut qiningaavoq 7. juni 2014. Siulersuisunut ilaasortatut inissilluni inissitsitsernermi. Ataatsimeersuarnermi 2016 qiningaaqqippoq.

Tabithe peqatigiiffilerinermi misilittagaqarluarpoq, allani peqatigiiffinni Danmark-imiittuni aamma siulersuisunut ilaangami suleqataallunilu. Tabithe qiningaaqqippoq 2. Juni 2018 siulersuisuni. 

8. juni 2019 siulersuisut inissititserneranni Tabithe siulittaasumut tullinngorpoq. 

Tabithe aamma kalaallit peqatigiiffiisa kattuffianni "kpk Inuit" peqatigiiffik Upernavimmiut.dk tunuliaqutaralungu siulersuisuinut ilaavoq. kpk Inuit siulersuisuinut qiningaalluni 2018-mi qiningaaqqillunilu 2019-mi.


Tabithe Kristensen

Tabithe blev valgt ind i bestyrelsen 7. juni 2014 og blev indsat som bestyrelsesmedlem. Hun blev genvalgt ved generalforsamling i 2016. 

Tabithe har erfaring med foreningsarbejdet, idet hun er med i bestyrelsen i andre foreninger i Danmark. Tabithe blev også genvalgt som bestyrelses medlem 2. Juni 2018. 

Ved konstituering 8. juni 2019 blev Tabithe næstformand.

Tabithe er også medlem af bestyrelsen for det grønlandske foreningers fællesforening "kpk Inuit" fra foreningen Upernavimmiut.dk. Tabithe blev valgt ind i bestyrelsen i 2018 og blev genvalgt i 2019Aningaaserisoq / Kasserer Camilla Siezing

Camilla Siezing 

Camilla aningaaserisutut qinerneqarpoq immikkut ittumik ataatsimeersuarnermi 2. november 2019. 

Camilla siulersuisunut qiningaaqaarpoq 8. juni 2019 inissititsernermilu siulersuisunut ilaasortatut inissilluni tassalu massakkut aningaaserisunngorluni.   

Camilla peqatigiiffilerinnermik misilittangaqarluarpoq. Allaat Bornholm-imi kalaallit peqatigiiffiannik ”Qaarsuttalik” -mik aallarneeqataanikuuvoq Bornholm-imiillu nuunnissamik tungaanut tassani aningaaserisuusimalluni.

Camilla Siezing  

Camilla blev valgt ind som kasserer ved ekstra ordinær generalforsamling.

Camilla blev første gang valgt ind i bestyrelsen 8. juni 2019, blev indsat som bestyrelsesmedlem ved konstituering og er nu valgt ind som kasserer.  

Camilla har erfaring med foreningsarbejdet. Hun har bl.a. været med til at stifte/danne grønlænderforeningen ”Qaarsuttalik” på Bornholm og havde virket som kasserer for denne indtil de flyttede fra øen.
Peqatigiiffik Upernavimmiut.dk mobil/ Foreningen Upernavimmiut.dk´s mobil

tlf.: 91921040


Allatsi/sekretær Anine M. Pedersen

Anine M. Petersen

Anine siulersuisunut qiningaavoq 7. juni 2014 inissititsernermilu allatsitut inissilluni. Ataatsimeersuarnermi 2016-mi qiningaaqqilluni. 

Anine peqatigiiffilerinermi aatsaak misiliivoq.

Anine qiningaaqqippoq 2. Juni 2018 inissititsinermilu allatsitut ingerlaqqilluni.

Anine M. Petersen

Anine blev valgt ind i bestyrelsen 7. juni 2014 og blev sekretær ved konstitueringen. Hun blev genvalgt i 2016. 

Anine har ingen erfaring med foreningsarbejdet. 

Anine genvalgt 2. Juni 2018 og efter konstitueringen fortsætte hun som sekretær.siulersuisunut ilaasortaq/ Bestyrelsesmedlem Karen Nielsen.

Karen Nielsen

Karen Nielsen immikkut ittumik ataatsimeersuarnermi siulersuisunut ilaasortatut qinerneqarpoq 2. november 2019. Peqatigiifimmi siulersuisutut sulinermik misilittagaqarpoq.

Karen Upernavimmiut.dk siulersuisuinut siornatigut ilaasortaareernikuuvoq, siullermik qiningaalluni 4. juni 2011 sinniisussatut kingornalu qiningaaqqikkami allatsitut atuunnikuulluni 1.juni 2014 tungaanut, tassani qiningassanngorteqqinnginnami siulersuisunik nalinginnaasumik siulersuisuniik aninikuulluni. Karen aamma Holstebro-mi kalaallit peqatigiiffianni Unaaq-mi siulersuisunut ilaanikuuvoq.

Karen Nielsen

Karen Nielsen blev valgt ind ved ekstra ordinær generalforsamling som bestyrelsesmedlem 2. november 2019. Karen har erfaring med bestyrelsesarbejdet.

Karen har tidligere været med i bestyrelsen for Upernavimmiut.dk, først som suppleant hvor hun blev valgt ind 4. juni 2011 og senere som sekretær indtil hun valgte at ikke stille op igen ved generalforsamlingen 1. juni 2014 og dermed gik naturligt af. Derudover har Karen været med i bestyrelsen for grønlandske forening Unaaq i Holstebro.
Sinniisussaq/ Suppleant. Judithe Thomsen

Judithe Thomsen

Judithe Thomsen ataatsimeersuarnermi 5. juni 2021 siulersuisunut sinniisussatut qiningaavoq.

Judithe peqatigiiffilerinermik ilisimasaqarluarpoq ukiorpassuarni Holstebro-mi kalaallit peqatigiiffianni siulittaasutit inissisimanikuunngami.

Judithe Thomsen  

Judithe Thomsen blev valgt ind som suppleant ved ordinær generalforsamling 5. juni 2021.

Judithe har stor erfaring med foreningsarbejdet, da hun har virket som formand for den grønlandske forening i Holstebro i mange år.
revisor/kukkunersiuvisoq Andreas Madsen
Andreas Madsen
Andreas kukkunersiuvisutut qiningaavoq 7. juni 2014 ukioq ataaseq atuuttussamik .
Qiningaaqqillunilu 30. maj 2015, 2017-mi, 2018-mi taavalu 2021--mi qiningaaqqippoq.  

Andreas ataatsimeersuarnermi 5. juni 2021 qiningaaqqippoq.

Andreas Madsen

Andreas blev valgt ind som revisor 7. juni 2007 for 1 årig periode.

Han blev genvalgt 30. maj 2015 og i 2017, 2018 og 2021.

Andreas 5. juni 2021 blev genvalgt som Revisor for 2 årig periode. Kukkunersiuvisup sinniisussaa / revisor suppleant Ruth Hansen

Ruth Hansen  

Ruth kukkersiuvisup sinniisussaatut qinerneqarpoq 30. maj 2015 ukiut marluk atuuttussamik, qiningaaqqillunilu 2017-mi, 2018-milu

Ruth ataatsimeersuarnermi 5. juni 2021 qiningaaqqippoq kukkunersiuvisup sinniisussaatut.

Ruth Hansen

Ruth blev valgt ind som revisor suppleant d. 30. maj 2015 for en 2 årig periode og blev genvalgt i 2017. og 2018.

Ruth blev ved generalforsamling 5. juni 2021 genvalgt som Revisor Suppleant for 2 årig periode.