Nerriviliorput. /dækker bord

Upernavimmiut isaanissaannut piareerpoq/ så er der klar til Upernavimmiut

Agathe aamma Vera / Agathe og Vera

Arnaalavaraq Juaannali kaaginik kitserisit. / Ane og Johanne skærer kager.

Anemarie Signe-lu / Anemarie og Signe

Paaliit Lykke-lu / Pauline og Lykke

Thomas Sebastian-ilu / Thomas og Sebastian

Aleqa, Kunuut, kunuullu nulia / Aleqa og Knuds kone og Knud

Sofie Erling-lu / Sofie og Erling

Pakiia Juutsittalu / Frederikke og Judithe

kaffe-suutilerput / så er der kaffe

kaffe-suupput

kaagit assingiingitsut /kagebord

juaanna arnaalavararli / Johanne og Ane

Juuliaanna aleqa kaalaka / Juliane, Aleqa og Karen

Nuka Keld-ilu / Kirsten og Keld

Erling andariarsili / Erling og Andreas

Sofie

Vera Lykke-lu / Vera og Lykke

Paaliit / Pauline

Pani Biininnali / Pani og Benigne

Bolatta / Bolette

Kunuut nuliilu / Knud og hans kone

Erik Anemarie-li / Erik og Anemarie

Arnaalavaraq juutsitta ruttili / Ane, Judithe og Ruth

Kaalaaraq Agathili / Karen og Agathe

Naja Pakiiali / Naja og Frederikke

Juaanna Bent-ili / Johanne og Bent

Lars Najali / Lars og Grethe

Ronni Stinali / Ronni og Stine

Kira Lida Morten

Kuuna Sofie-li / Benigne og Sofie

bankornialerput / så skal der spilles banko

Orla Signe andreas

banko-pladenik pisiniartitsiseq

Nipaarillungu bankorput /helt stille under banko

Bent-ip Kira nipilerserfingingaa / Bent spiller for Kira

Bent nipilersernerani avalapput /danser til Bent´s musik

Siuleqqat / Forret

Siuleqqat / Forret

Ingasinnguarput pikkeritseq Lena / vores dygtige kok Lena

avalakaasimapput ajern

Bent qarlertarpoq / Bent spiller klarinet

Kira Stine

Nuka Pani

Aappalaat

Ruth Bolethe

Pakiia Naja

Kaalaaraq Agathe

Andreas Keld Nuka

Erik Kaj

Anine

Kunuut

Juliane Aleqa

kaalaka

Erling atsiliivoq

Aka

Signe, Kunuut lida

Orla

Lars

Martin

Bent

Sofie

Naja Bolethe

Benigne Signe pakiia

Morten

Ole Ronni

Kuuna tunissutingineqartoq atuagaq Bent-imiik tinguaa Benigne fik overrakt bogen af Bent

Bent Kuunalu

Peqatingiiffimmut tunissuteqartoq Bent Daugaard upernavimmiut avatangerlungu assileqatingingaat. / Bent Daugaard omgivet af Upernavimmiut efter gave-overrækkelsen

atsilisinniisaarlitik aamma erinarsilerput / de begyndte at synge under fotograferingen

erinarsorput /synger

suli erinarserput /synger stadigvæk

Aappalaat akitsarsivoq inittut nuannaallaqqikkami /aappalaat fik gave for at være den han er

Bankomi pinnattaat ilaat. /gevinst ved banko

Bent qarlertarteq erinarsiisiani erinarserneqarnerani. / Bent spiller klarinet under sangen som han har lavet.

Upernavimmiut nuannisaqatigiinneranni isumasiorfiusimasumi april-imi pisumi aqqissuisuusimasut qutsavingineqaramik Lida Veralu/ Lida og Vera der var festarrangører til inspirerende fest i april for upernavimmiut blev takket.

Pani

aappiladdermiit Arnaalavaraq agathe kaalaaraq

iggavimmi errivillutik ulappupput/ travlhed i køkkenet

paggak

Ilaasortassarsiorluni ataatsimiinnissamut aggersaanerup kingorna 3. november 07 Peqatigiiffik Upernavimmiut.dk naapinneranni assit

Billeder fra Foreningen Upernavimmiut.dk´s fest d. 3 november 07 efter indkaldelse til til møde til fremtidige medlemmer.