Siulittaasoq tikilluaqqusivoq

til kaffe

til kaffe

juletræsdans

pakkeleg

pakkeleg

tuniniakkat

Peqatigiiffiup erinarsortartui silatangiaasut

Ove Kaalilu nuannisartitsisut

silatangiaanerup nalaani naneruutinnguanik ikumatitsillutik tusarnaartut

siulittaasoq illortaalisaarluni perroortoq

Charlotte diplom-annappoq

Karl-Peter som auktionarius.

Lea Martha unammisitsivoq.

Ajungaasut qaanaarmiutut erinarsoramik

Una qaanaarmiutut oqalussinnaangaluarluni ajorsarpoq atuaannaramiuk :-)

Benigne B Juaannalu tusarnaartitsipput

Ove Kaali-lu aliikkusersuilluarput.

dans

qittapput

Ulloq naavoq atorpaat

Ukiaanerani naapinneq juullerpalaarnertalik nuannivissumik iluatsilluartumillu ingerlanneqarpoq. Uani assit amerlanngitsut ikkunneqarpuq peqataasut peqatigiiffiup facebook-ianut ikkussuinikuusut aamma alakkarneqarsinnaavoq.

Efterårsfest med julehygge var hyggeligt og meget vellykket. Vi har ikke sat så mange billeder her, man kan også kigge på foreningens facebookside hvor nogle af deltagerne havde sat billeder ind.