Bestyrelse inissitsitsernera/Fordeling af bestyrelsesposterne
Bestyrelse 2018

Ataatsimeersuarnermi 4. februar 2017 siulersuisunut qinersinermi uku qiningaaqqipput.:

A ningaaserisoq Johanne Pedersen, siulittaasup tullia Lena Madsen, kukkunersiuvisoq Andreas Madsen kukkunersiuvisullu sinniisussaa Ruth Hansen. 

Qiningaasut sulilluarnissaannik kissaapavut.

Efter generalforsamling 4. februar 2017 er følgende valgt ind igen i bestyrelsen:

Kasserer Johanne Pedersen, næst formand Lena Madsen, revisor Andreas Madsen og revisor suppleant Ruth Hansen

Vi ønsker alle de valgte god arbejdslyst.
 


Siulittaasoq/Formand Adam Grim

Adam H.N. Grim 

Siulittaasoq nutaaq 2. Juni 2018 Upernavimmiut.dk ataatsimeersuarmata Fredericiami

ulluinnarni "Aadanngavaq"  2017-mi Frederikshavnimut nuuppoq Aappilattormioq Upernaviup eqqaani.


Adam H.N. Grim

Ny Formand ved Generalforsamling i Upernavimmiut.dk den 2. Juni 2018 i Fredericia.

til dagligt "Aadanngavaq" flyttede til Frederikshavn i 2017 oprindeligt er fra Aappilattoq ved Upernavik. Siulittaasup tullia /næstformand Lena Madsen

Lena Madsen

Lena siulersuisunut ilaasortaareernikuuvoq, qiningaaffimmi 2007-2009. Siulersuisunullu qinerneqaqqilluni 1. juni 2013, 2015, 2017-milu inissitsitsernermilu siulittaasumut tullertut inissilluni.

Lena peqatigiiffinni sulinermi misilittangarluarpoq. Kalaallit peqatigiiffiini allani siulersuisunut ilaasortaasarsimavoq.

Lena Madsen

Lena har været i bestyrelsen i valgperioden 2007-2009 og blev valgt ind igen ved generalforsamling 1. juni 2013 og i 2015 og i 2017 og blev næstformand ved konstitueringen.

Lena har erfaring med foreningsarbejdet idet hun har været medlem af bestyrelsen i andre grønlandske foreninger.Aningaaserisoq/Kasserer Johanne Pedersen

Johanne Pedersen (Juaanna)  

Juaanna peqatigiiffik pilersinneqarmallu 2. juni 2007 aningaaserisutut sulisimavoq tunuarnissami tungaanut marts 2011-mi. Ataatsimeersuarnermi 2012-mi aningaaserisutut qineqqinneqarpoq tunuartariaqarsimallunilu Kalaallit Nunaannut suliartulerami. Juaanna qiningaavoq 4. juni 2016 qiningaaqqillunilu 2017-mi.

aamma aningaaserisutut ingerlaqqippoq 2. Juni 2018

Juaanna peqatigiiffinni allani aningaaserisuusarsimangami tamanna misilittagaqarfingaa.

   
Johanne Pedersen
 (Juaanna)   

Juaanna har siden foreningen blev dannet 2. juni 2007 virket som kasserer indtil hun trak sig tilbage i marts 2011. Ved generalforsamling i 2012 blev hun valgt ind igen men måtte trække sig senere grundet nyt job i Grønland. Juaanna blev valgt ind 4. juni 2016, og i 2017.  og genvalgt som kasserer 2. Juni 2018.

Juaanna har virket som kasserer ved andre foreninger og derfor har godt kendskab til arbejdet.   
Allatsi/sekretær Anine M. Pedersen

Anine M. Petersen

Anine siulersuisunut qiningaavoq 7. juni 2014 inissititsernermilu allatsitut inissilluni. Ataatsimeersuarnermi 2016-mi qiningaaqqilluni. 

Anine peqatigiiffilerinermi aatsaak misiliivoq.

Anine allatsitut ingerlaqqippoq 2. Juni 2018

Anine M. Petersen

Anine blev valgt ind i bestyrelsen 7. juni 2014 og blev sekretær ved konstitueringen. Hun blev genvalgt i 2016. 

Anine har ingen erfaring med foreningsarbejdet. 

Anine genvalgt 2. Juni 2018 som sekretærSiulersuisunut ilaasortaq/ Bestyrelsesmedlem Tabithe Kristensen

Tabithe Kristensen

Tabithe siulersuisunut qiningaavoq 7. juni 2014. Siulersuisunut ilaasortatut inissilluni inissitsitsernermi. Ataatsimeersuarnermi 2016 qiningaaqqippoq.

Tabithe peqatigiiffilerinermi misilittagaqarluarpoq, allani peqatigiiffinni Danmark-imiittuni aamma siulersuisunut ilaangami suleqataallunilu.


aamma Tabithe qiningaaqqippoq 2. Juni 2018 Siulersuisuni

Tabithe Kristensen

Tabithe blev valgt ind i bestyrelsen 7. juni 2014 og blev indsat som bestyrelsesmedlem. Hun blev genvalgt ved generalforsamling i 2016. 

Tabithe har erfaring med foreningsarbejdet, idet hun er med i bestyrelsen i andre foreninger i Danmark.

Tabithe hun blev også genvalgt som bestyrelses medlem 2. Juni 2018.Sinniisussaq / Suppleant Karen Svendsen

Karen Svendsen

Karen siulersuisunut ilaasortatut qiningaavoq 30. maj 2015 qiningaaqqillunilu 2016-mi. Sinniisussatullu inissilluni.

Karen 2. Juni 2018 sinniisussatut qiningaaqqippoq

Karen Svendsen

Karen blev valgt ind i bestyrelsen 30. maj 2015 og blev genvalgt i 2016. Blev indsat som suppleant ved konstitueringen. 

Karen blev genvalgt 2. Juni som suppleant.
revisor/kukkunersiuvisoq Andreas Madsen
Andreas Madsen
Andreas kukkunersiuvisutut qiningaavoq 7. juni 2014 ukioq ataaseq atuuttussamik .
Qiningaaqqillunilu 30. maj 2015, 2017-mi qiningaaqqippoq.  

Andreas 2. Juni 2018 kukkunersiuvisutut qiningaaqqippoq

Andreas Madsen

Andreas blev valgt ind som revisor 7. juni 2007 for 1 årig periode.

Han blev genvalgt 30. maj 2015 og i 2017. og 2018.

Andreas 2. Juni 2018 blev genvalgt som RevisorKukkunersiuvisup sinniisussaa / revisor suppleant Ruth Hansen

Ruth Hansen  

Ruth kukkersiuvisup sinniisussaatut qinerneqarpoq 30. maj 2015 ukiut marluk atuuttussamik, qiningaaqqillunilu 2017-mi

Ruth 2. Juni 2018 qiningaaqqippoq kukkunersiuvisup sinniisussaatut.

Ruth Hansen

Ruth blev valgt ind som revisor suppleant d. 30. maj 2015 for en 2 årig periode og blev genvalgt i 2017. og 2018.

Ruth blev 2. Juni 2018 genvalgt som Revisor SuppleantErinarsortunut aqqutsisoq / korleder Benigne B. Gadegaard
Tabithe Kristensen
Tabithe Peqatigiiffik Upernavimmiut.dk erinarsortartuisa aqqutsisoraat. Aqqutsisutullu toqqangaalluni 17. februar 2018 
Aamma Tabithe 2. Juni 2018 ingerlaqqippoq

Tabithe Kristensen
Tabithe er korleder for foreningen Upernavimmiut.dk sangkor. Tabithe blev valgt som korleder 17. februar 2018.
Tabithe forsætter som korleder efter 2. Juni 2018